Služby

Komplexné fyzioterapeutické ošetrenie

Podľa aktuálneho zdravotného stavu zvieraťa. Konzultácie a poradenstvo, individuálny na mieru stanovený rehabilitačný plán.

Manuálna terapia

Zahrňa rôzne techniky aplikované na pohybový aparát, efektívne ovplyvnujúce nie len funkčonosť svalovej sústavy ale aj kostrového aparátu.

Pohybová terapia

Terapeutické cvičenie, kondičné a rekondičné cvičenie pre športujúce a pracovné zvieratá, kompenzačné cvičenie

Fyzikálna terapia

Hydroterapia, Magnetoterapia, Laseroterapia, elektroterapia a iné.